Časté otázky

Kdo jsme?

Křesťanská akademie mladých byla založena v roce 1997 jako občanské sdružení zaměřené na vzdělávací a charitativní práci mezi mládeží. Více naleznete Zde

Jak vlastně vznikly English campy?

Na začátku 90. let, kdy se otevřely hranice a bylo možné cestovat, začaly různé církve pořádat víkendové a týdenní pobyty s angličtinou ve spolupráci s americkými organizacemi. Na jednom campu byl v roce 1994 přítomen i jistý americký učitel angličtiny, kterému se tato akce velice zalíbila a začal ve spolupráci s dalšími lidmi z ČR tyto akce rozvíjet a zdokonalovat. V současnosti se pořádají v ČR desítky těchto campů a tímto projektem se inspirovaly i jiné evropské země.

Kdo je v EC týmu?

English camp je celoroční práce, kdy je nutné vymyslet téma, programy, připravit materiály a hlavně zorganizovat česko-americké týmy. Toto je zaručeno English camp týmem, který je tvořen jak Čechy, tak Američany. Více info zde.

Co je Camp dance?

Je to skupinový tanec na určenou píseň, který se během celého campu učíte tančit a zpívat. Každý ročník má svůj vlastní originální camp dance. Pohyby doprovázejí text, takže se studenti mohou jednoduše učit anglický jazyk. Jde o nezapomenutelný a těžko zprostředkovatelný zážitek.

Co je English class?

Anglická skupinka je místo, kde student stráví nejvíce času. Na základě vstupního testu znalosti angličtiny jsou studenti rozděleni do skupin. Skupiny jsou co nejmenší (záleží na počtu lektorů) a celé dopoledne se věnují angličtině. Večer se v těchto skupinách vedou diskuse. Každá skupinka má svého překladatele a lektora či lektory.

Jaká pravidla platí na campech?

Každý camp má svá pravidla, nicméně většinou se shodují na podobných věcech. Mezi ně patří přísný zákaz alkoholu a drog, povinná účast na společných akcích (hodiny angličtiny, hry a sporty, diskuze) a “no purple” pravidlo (kluci jsou modří, holky jsou růžové a dohromady z toho vyjde fialová – purple = kluci nesmí na holčičí pokoje a naopak). Porušování pravidel může vyústit ve vyloučení z campu.

Co je Follow up?

Camp nekončí sobotou, můžete zůstat se svými přáteli ještě pár dní. V sobotu a v neděli je možnost se potkat např. na procházce městem, kde se můžete na chvíli stát hrdým průvodcem Američanů. Nebo se pořádá piknik či sporty a hry.
Američani z campu se účastní české bohoslužby, kterou pořádá církev organizující váš camp. Pokud se bojíte navštívit takovou akci sami, můžete nyní jít bezpečně se svými přáteli.

Co je Reunion párty?

V průběhu roku se pořádá tzv. Reunion párty, kdy se sejdou lidi z campu a promítají se fotky a videa. Můžete tak zavzpomínat na super léto a znovu se setkat s těmi super (i méně super) lidičkami.

Reunion

Co jsou Návštěvy na školách?

Někteří Američani tráví v ČR delší čas. Můžete se s nimi tak setkat během června například ve své škole, kam přijdou prezentovat camp. Domluva jednotlivých návštěv je v režii organizátorů jednotlivých campů.

Pro koho je camp určen?

English campy jsou primárně určeny pro studenty středních škol. Nicméně poslední slovo při výběru campáků má místní organizátor. Standardně bývá věková hranice 15-26 let, na některých campech je možno přihlásit i osmáky či deváťáky.

Proč záleží na tom, z kterého jsem města?

Je dobré, abyste se zúčastnili campu, který je nejblíže městu, ve kterém žijete nebo studujete a to z několika důvodů. Po campu se zpravidla pořádá Follow Up – což jsou 2 dny, které tráví američtí studenti ve městě pořádající církve, během kterého probíhají společné výlety, sportovní akce apod.
Během Follow up programu je možné ubytovat americké studenty ve vašich rodinách. Pro ně je to bližší seznámení s českou kulturou, pro Vás zase příležitost pro další konverzaci. Pokud byste měli zájem ubytovat některé z amerických studentů, kontaktujte prosím organizátory.
Studenti pak mají možnost se během celého školního roku účastnit akcí, které pořádají organizátoři campu. Jedná se o různé sportovní aktivity, setkání mládeže, cestopisy, vzpomínkové a thanksgiving párty apod.
Toto vše by bylo cestovně a časově náročné pro přespolní účastníky campu, kteří by tak byli o mnohé ochuzeni.

Proč jsou kempy křesťanské a které církve pořádají tyto campy?

Náš svět prodělává krizi,… která bezprostředně souvisí s duchovním stavem soudobé civilizace charakterizovaným… ztrátou jakékoliv nadosobní mravní autority a vůbec, jakéhokoliv mravního horizontu. Velký odklon od Boha, který v moderní době proděláváme a který nemá v historii obdoby, má své složité duchovní i kulturní příčiny. Václav Havel (Dálkový výslech)
Věříme, že člověk se skládá z těla, duše a ducha. To, že člověk má duševní a duchovní rozměr ho odlišuje od zvířat. Pokud děláme English campy, chceme vidět růst ve všech těchto oblastech. I když se současná Evropa odvrací od svých židovsko-křesťanských kořenů a nenabízí žádnou alternativu pro duchovno, zdá se nám, že právě křesťanství ve své základní biblické podobě (s Ježíšem v centru dění) nabízí odpovědi pro palčivé otázky dnešní doby a základ pro zdravý duchovní rozvoj člověka. Spolupracujeme s protestantskými církvemi, hlavně evangelikálního typu, jako jsou Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Apoštolská církev, Křesťanská společenství a další. Tyto církve jsou členy Ekumenické rady církví a jsou řádně registrované. Nespolupracujeme se Svědky Jehovovými, s tzv. „Mormony“ a dalšími, které patří spíše mezi sekty.

Leave a Reply