Den na campu

Denní program se pravděpodobně bude lišit u jednotlivých campů.

8:30    – 9:00 Snídaně
9:15   – 10:45 Výuka angličtiny
Studenti se dělí do skupin podle úrovně znalosti angličtiny. K tomuto rozdělení dochází hned první den po příjezdu, kdy se studenti postupně setkávají s americkými lektory, u nichž probíhají testy. Na základě výsledků testů probíhá rozdělení do skupin. V každé skupině je jeden učitel, jeden pomocník učitele a jeden překladatel (pro skupiny s nižší úrovní znalosti angličtiny). Počet lidí ve skupině obvykle nepřekročí devět.
10:45 – 11:00 Pauza
11:00 – 12:15 Vyučování angličtiny
Vyučování probíhá podle Komenského hesla „škola hrou”, takže od samého začátku se vyučující snaží dělat vše spíše zábavnou formou a hlavní důraz je kladen na konverzaci, během které si studenti vyzkouší, jak se angličtina používá v praxi. K prohloubení konverzace slouží celkový denní program. Češi jsou ubytováni v pokojích společně s Američany, sedí spolu u jídla, sportují a tráví společně čas.
12:30 – 13:15 Oběd
13:15 – 15:30 Volný čas
Volný čas je plně v rukou studentů. Mohou odpočívat, sportovat, hrát hry. Pokud je přítomen Američan (což v drtivé většině případů bývá), komunikačním jazykem je překvapivě – angličtina!
15:30 – 17:30 Sport a hry
Většina campů se v tomto čase zaměřuje na sport. Všichni kempáci jsou rozděleni do sportovních skupin. Tyto skupiny pak mezi sebou soutěží v nejrůznějších sportovních disciplínách, jak klasických, tak i amerických (např. ultimate frisbee, bucketball, kickball, american eagle atd.)
18:00 – 18:45 Večeře
19:15 – 21:00 Večerní program
Začíná se hrami zvanými „icebreakers”. Musíte být připraveni na cokoliv. Americké hry jsou velmi živé, hlasité a někdy i náročné. Výsledkem je však vždy dobrá zábava. Poté je čas na anglické písně. Potom některý z řečníků povídá o svém životě a Bohu. Studenti mají možnost slyšet také různé příběhy, jak z úst českých, tak i amerických studentů, o životě a jejich vztahu s Bohem. Tento program je v angličtině s českým překladem.
21:00 – 22:00 Diskuze
Po večerním programu se studenti znovu rozdělí do svých anglických skupin, kde je prostor pro diskuzi na různá témata. Většinou i tyto diskuze probíhají v angličtině (snad až na začátečníky).
22:00 – 23:00 Noční aktivity
Některé večery jsou ve znamení různých aktivit, jako např. kavárna, talent show, noční hry, film, karneval či závěrečný táborák.
24:00 Večerka