ReferenceEnglish campů v České Republice se v roce 2015 zúčastnilo přes 1230 mladých lidí, studentů převážně středních škol. Jak moc ovlivní jeden týden s rodilými mluvčími teenagery umí nejlépe posoudit rodiče a učitelé.

“Během posledních 5 let jsem měla každý rok několik žáků, kteří byli v létě na English-sport campu. Děti si mezi sebou řekly, že se jedná o bezva akci, a tak každý další rok přibyli noví účastníci. Z mého pohledu se jedná o velmi přínosnou věc, protože na campu děti nutí reálná životní situace, aby se snažily anglicky dorozumět. Taková motivace má úplně jinou váhu, než dobrá známka nebo úkol zadaný ve škole. Komunikace tam vyplývá z přirozené potřeby domluvit se. Žáci přijeli vždy nadšení, motivovaní a mnozí i hezky rozmluvení. Pokud vím, tak někteří zůstali s Američany v kontaktu a nadále komunikují. Takový kontakt s reálným jazykem je jeden z nejlepších cest ke zdokonalení se v cizím jazyce. A i když se třeba každý nerozmluví hned, je dobré, že si „naposlouchá a vžije“ zvukovou stránku jazyka.”

Mgr. Ilona Bařinková, učitelka anglického jazyka na II. stupni ZŠ

“Moje zkušenost s campem začíná už v době, kdy jsem se sama angličtinu učila na střední škole a i když jsem díky semináři přípravy na základní anglickou jazykovou zkoušku, který jsme měli ve škole, vcelku slušně ovládala gramatiku a slovní zásobu, až pobyt na campu mi pomohl se rozmluvit a dlouho nepřemýšlet nad tím, co a jak říci.
Jako profesorka angličtiny na jednom pražském gymnázium mám i zkušenost se studenty, kteří v létě na EC jeli a musím říci, že v jejich schopnosti mluvit jsem zaznamenala veliké pokroky. Asi jako v mém případě, byli mnohem pohotovější v odpovědích a bylo poznat, že během těch pár dní na campu člověk začne anglicky hlavně myslet. Myslím tím, že si při ústním projevu nepřekládá v hlavě české věty do angličtiny, ale ve druhém jazyce přemýšlí a tedy v něm i reaguje. Ve výuce cizího jazyka se často doporučuje pobyt v cizí zemi, aby byl člověk vystaven běžným denním situacím, kdy jazyk potřebuje, a byl prakticky nucen v něm žít, vnímat a přemýšlet. Camp tuto situaci velice dobře simuluje. Studenti jsou sice v naší zemi, nicméně prostředí, které je na campu obklopuje, je minimálně dvojjazyčné a běžné denní situace, jako konverzace na pokojích, v koupelnách, při sportech či u společného jídla studenty nutí mít svůj mozek 24 hodin denně nastaven na vnímání cizího jazyka, čehož se ve školním prostředí dá dosáhnout pouze ve speciálních bilingvních školách.
Rozhodně tedy camp doporučuji, protože na rozdíl od cestování do cizích zemí, pobyt na campu vyjde nejen výrazně levněji, i týden se na schopnosti užívat cizí jazyk rozhodně odrazí a člověk navíc získá kontakty s cizinci, se kterými může díky moderním technologiím celý rok v angličtině dále komunikovat.”

Zuzana Sauer, GPJP Praha